Novinky

01.10.2021 Zahajovací porada s externisty

Všechny naše milé vedoucí kroužků ZVEME na setkání před zahájením pravidelné činnosti. Děti, plány, deníky... v kuchyňce Tempa od 17h. Děkujeme že přijďete...

03.09.2021 Bouráme tábor

Od čtvrtka už hlásí lepší počasí tak snad tábor uschne... sundat stanové celty a tahat podsady pojeď, kdo můžeš!

03.09.2021 Vzdělávání pro vedoucí

Aby naši táboroví vedoucí byli ještě lepší, připravujeme pro ně školení Hry pro každou příležitost. Je to forma odměny za léto, které věnovali dětem.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí, mládeže - netkatalog.cz

Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Protože zájem o letní tábory převyšuje kapacitu, kterou táborová základna má, snažíme se najít ten nejspravedlivější způsob přihlašování na tábory.


V týdnu od 8.-12.2. je možné pouze pro děti přihlášené v letošním školním roce do některého z kroužků v TEMPU. Podmínkou pro přihlášení je úhrada kroužkovného za 1. pololetí nebo celý rok.
Přihlašování bude v tomto týdnu možné pouze telefonicky.
Registrace přihlášek začne 8.2. od 14:00 do 17:00 na níže uvedené kontakty. Další dny od 8:00 do 15:00.

Petra Krátká 702 269 039
Vlasta Kruntorádová 722 686 055
Matěj Kolář 776 357 898
Lucie Nejedlá 567 225 750
Tomáš Klíma 606 643 818

Přihlašování pro ostatní zájemce bude zahájeno 15.2.2021 od 16:00.
 
V tento čas bude současně spuštěn v Klientském centru modul pro přihlášení online.
 
Jak se přihlásit online?

1. Pokud už jste někdy v minulosti byli přihlášeni do kroužku, kurzu, akci nebo tábor a máme vaší emailovou adresu, je možné se na kterýkoliv tábor přihlásit on-line přímo z webových stránek SVČ TEMPO. V takovém případě si najděte kurz, o který máte zájem a tlačítko pro přihlášení naleznete přímo u něj a využijte naše elektronické Klientské centrum. 

Klientské centrum můžete využít, i když jste k nám ještě na nic nechodili. K přihlášení je potřeba si na Klientském centru vytvořit registraci. Adresa klientského centra je: https://ddmpolna.iddm.cz
Návod jak využít možnosti Klientského centra najdete v Manuálu - Jak se přihlásit na tábor 2021, který je ke stažení na našich www stránkách v sekci tábory – Dokumenty k táborům.
 
2. V uvedený den a čas se u Vámi vybraného tábora ukáže odkaz – chci se přihlásit online. Přes tento odkaz se dostanete na přihlašovací stránku Klientského centra. 

3. Na kartě tábory:
 • Vyberte tábor, na který chcete účastníka přihlásit.
 • Vyberte správného účastníka (ukáží se všechny děti, u kterých je uveden v systému váš přihlašovací email.), případně zvolte nový účastník
 • Vyberte Typ přihlášky
 • Vyberte Typ školy
 • Vyberte Odchod domů
 • Zvolte předpis platby
 • Poznámka k platbě: sem napište příjmení a jméno účastníka
 
 • Pokračovat na kartu Údaje
 • zde vyplňte (u nového účastníka) respektive zkontrolujte všechny uvedené údaje. V položce upozornění na zdravotní stav uveďte prosím všechna zdravotní omezení (alergie, léky.......), v opačném případě uvést bez omezení
 
 • Pokračovat na kartu podmínky
 • zde jsou informace k GDPR a je potřeba potvrdit souhlasy s pořizováním fotografií a možností zasílat informace.
 • Poznámka k přihlášce: zde prosím uveďte velikost trička (zvažte i možnost růstu do léta)
 • Dále je potřeba zaškrtnout Souhlas s podmínkami.
Co se děje dále po odeslání přihlášky:
 • V systému TEMPA se vytvoří rezervace a přijde Vám informační mail o rezervaci. Systém umožní vytvořit více rezervací než je kapacita tábora. Zájemci nad možnou kapacitu tábora budou vedeni jako náhradníci.
 • Následně bude přihláška v SVČ TEMPO zpracována a na mail Vám přijde oficiální informace a přihláška bude vygenerována do Klienstkého centra ke stažení a k podpisu.
 • Případná sleva (připadá-li v úvahu, bude zohledněna následně při zpracování online přihlášky pracovníkem SVČ).
 
Přihlášení na recepci a v kancelářích TEMPA:
Proces přihlášení s Vámi provedou pracovníci TEMPA a vytisknou Vám přihlášku k podpisu.
 
Podepsanou přihlášku je nutné doručit do TEMPA (osobně, poštou) do 14 dní od jejího vytvoření v systému. Není možné poslat oskenovanou mailem.
 
 
Pravidla, která v letošním roce platí k přihlašování na tábory:
 
 1. Od 8.2.2021 do 12.2.2021 možnost přihlášení pouze pro účastníky pravidelné zájmové činnosti v TEMPU ve školním roce 2020/2021
 2. Od 15.2.2021 od 16:00 bude spuštěno on-line přihlašování pro všechny zájemce a platí následující pravidla.
 3. Kdo se dřív přihlásí, ten jede. (platí pořadí zadání přihlášek do systému). Výhodnější je zadávat přihlášku přes internet, kde to je mnohem rychlejší než na recepci v SVČ.
 4. Nedodání podepsané přihlášky do určeného termínu  - 14 dní po vytištění ze systému nebo odeslání mailem je považováno za automatické odhlášení. Dopředu postupuje náhradník.
 5. Platba za tábor do 20. 5. 2021. V případě, že částka nebude připsána do tohoto termínu na uvedený účet, považujeme přihlášeného za odhlášeného a na jeho místo postupuje automaticky náhradník.
Osobní údaje

Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. Zaručuje vám bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu.


Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
TEMPO veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

PLATBY

Platby za tábory prosím uhraďte bezhotovostně na náš účet 1467230349/0800 (Česká spořitelna, a.s.), důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu. Nemáte-li možnost úhrady bankovním převodem, můžete ve výjmečných případech platbu provést v hotovosti na pokladně TEMPA v rámci pokladních hodin.


Proč preferujeme úhradu za tábor převodem na účet?

Objem peněžních prostředků, které bychom během hotovostních úhrad táborů  museli zpracovávat, by byl přiliš vysoký. Snažíme se snižovat rizika a organizovat naši práci efektivně. Zpracování hotovostních plateb by vyžadovalo mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost.

Naši partneři