Novinky

05.09.2020 Vzdělávání pro vedoucí

Již třetí víkend nás školí lektorky z Prázdninové školy Lipnice. Tentokrát na téma: "Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice" 5. a 6.9.2020

04.09.2020 Bouráme tábor

Až naprší, tak snad potom i uschne... sundat stanové celty a tahat podsady pojeď, kdo můžeš!

01.09.2020 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

On-line přihlašování startujeme od 2.9. ve 14h! Vyberte si svůj vysněný kroužek a v pravém dolním rohu příslušné stránky klikejte na odkaz CHCI SE PŘIHLÁSIT... to se tam právě objeví až v ten čas "Č"

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí, mládeže - netkatalog.cz

Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Protože zájem o letní tábory převyšuje kapacitu, kterou táborová základna má, snažíme se najít ten nejspravedlivější způsob přihlašování na tábory.

Děti, které navštěvují některý kroužek v SVČ TEMPO v tomto školním roce a tábor je pro ně vyvrcholení celoroční práce v kroužku, mají možnost se na tábor přihlásit od 8.2.2021 na recepci v TEMPU.

Přihlašování bude možné pouze na recepci a v provozní dobu recepce!!!
 
Pondělí 14:30 – 17:30
Úterý 14:30 – 17:30
Středa 14:30 – 17:30
Čtvrtek 14:30 – 17:30
Pátek 14:30 – 17:00

Přihlašování pro ostatní zájemce bude zahájeno 15.2.2021 od 16:00.
 
V tento čas bude současně spuštěn internetový modul pro přihlášení online a vydávání přihlášek na recepci SVČ TEMPO.
 
Jak se přihlásit online?

1. Pokud už jste někdy v minulosti byli přihlášeni do kroužku, kurzu, akci nebo tábor a máme vaší emailovou adresu, je možné se na kterýkoliv tábor přihlásit on-line přímo z webových stránek SVČ TEMPO. V takovém případě si najděte kurz, o který máte zájem a tlačítko pro přihlášení naleznete přímo u něj a využijte naše elektronické Klientské centrum. 

Klientské centrum můžete využít, i když jste k nám ještě na nic nechodili. K přihlášení je potřeba si na Klientském centru vytvořit registraci. Adresa klientského centra je: https://ddmpolna.iddm.cz
Návod jak využít možnosti Klientského centra najdete v Manuálu - Jak se přihlásit na tábor 2021, který je ke stažení na našich www stránkách v sekci tábory – Dokumenty k táborům.
 
2. V uvedený den a čas se u Vámi vybraného tábora ukáže odkaz – chci se přihlásit online. Přes tento odkaz se dostanete na přihlašovací stránku Klientského centra. 

3. Na kartě tábory:
 • Vyberte tábor, na který chcete účastníka přihlásit.
 • Vyberte správného účastníka (ukáží se všechny děti, u kterých je uveden v systému váš přihlašovací email.), případně zvolte nový účastník
 • Vyberte Typ přihlášky
 • Vyberte Typ školy
 • Vyberte Odchod domů
 • Zvolte předpis platby
 • Poznámka k platbě: sem napište příjmení a jméno účastníka
 
 • Pokračovat na kartu Údaje
 • zde vyplňte (u nového účastníka) respektive zkontrolujte všechny uvedené údaje. V položce upozornění na zdravotní stav uveďte prosím všechna zdravotní omezení (alergie, léky.......), v opačném případě uvést bez omezení
 
 • Pokračovat na kartu podmínky
 • zde jsou informace k GDPR a je potřeba potvrdit souhlasy s pořizováním fotografií a možností zasílat informace.
 • Poznámka k přihlášce: zde prosím uveďte velikost trička (zvažte i možnost růstu do léta)
 • Dále je potřeba zaškrtnout Souhlas s podmínkami.
Co se děje dále po odeslání přihlášky:
 • V systému TEMPA se vytvoří rezervace a přijde Vám informační mail o rezervaci. Systém umožní vytvořit více rezervací než je kapacita tábora. Zájemci nad možnou kapacitu tábora budou vedeni jako náhradníci.
 • Následně bude přihláška v SVČ TEMPO zpracována a na mail Vám přijde oficiální informace a přihláška bude vygenerována do Klienstkého centra ke stažení a k podpisu.
 • Případná sleva (připadá-li v úvahu, bude zohledněna následně při zpracování online přihlášky pracovníkem SVČ).
 
Přihlášení na recepci a v kancelářích TEMPA:
Proces přihlášení s Vámi provedou pracovníci TEMPA a vytisknou Vám přihlášku k podpisu.
 
Podepsanou přihlášku je nutné doručit do TEMPA (osobně, poštou) do 14 dní od jejího vytvoření v systému. Není možné poslat oskenovanou mailem.
 
 
Pravidla, která v letošním roce platí k přihlašování na tábory:
 
 1. Od 8.2.2021 do 12.2.2021 možnost přihlášení pouze pro účastníky pravidelné zájmové činnosti v TEMPU ve školním roce 2020/2021
 2. Od 15.2.2021 od 16:00 bude spuštěno on-line přihlašování pro všechny zájemce a platí následující pravidla.
 3. Kdo se dřív přihlásí, ten jede. (platí pořadí zadání přihlášek do systému). Výhodnější je zadávat přihlášku přes internet, kde to je mnohem rychlejší než na recepci v SVČ.
 4. Nedodání podepsané přihlášky do určeného termínu  - 14 dní po vytištění ze systému nebo odeslání mailem je považováno za automatické odhlášení. Dopředu postupuje náhradník.
 5. Platba za tábor do 20. 5. 2021. V případě, že částka nebude připsána do tohoto termínu na uvedený účet, považujeme přihlášeného za odhlášeného a na jeho místo postupuje automaticky náhradník.
Osobní údaje

Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. Zaručuje vám bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu.


Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
TEMPO veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

PLATBY

Platby za tábory prosím uhraďte bezhotovostně na náš účet 1467230349/0800 (Česká spořitelna, a.s.), důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu. Nemáte-li možnost úhrady bankovním převodem, můžete ve výjmečných případech platbu provést v hotovosti na pokladně TEMPA v rámci pokladních hodin.


Proč preferujeme úhradu za tábor převodem na účet?

Objem peněžních prostředků, které bychom během hotovostních úhrad táborů  museli zpracovávat, by byl přiliš vysoký. Snažíme se snižovat rizika a organizovat naši práci efektivně. Zpracování hotovostních plateb by vyžadovalo mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost.

Naši partneři