Novinky

05.09.2020 Vzdělávání pro vedoucí

Již třetí víkend nás školí lektorky z Prázdninové školy Lipnice. Tentokrát na téma: "Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice" 5. a 6.9.2020

04.09.2020 Bouráme tábor

Až naprší, tak snad potom i uschne... sundat stanové celty a tahat podsady pojeď, kdo můžeš!

01.09.2020 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

On-line přihlašování startujeme od 2.9. ve 14h! Vyberte si svůj vysněný kroužek a v pravém dolním rohu příslušné stránky klikejte na odkaz CHCI SE PŘIHLÁSIT... to se tam právě objeví až v ten čas "Č"

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí, mládeže - netkatalog.cz

Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Protože zájem o letní tábory převyšuje kapacitu, kterou táborová základna má, snažíme se najít ten nejspravedlivější způsob přihlašování na tábory.

Děti, které navštěvují některý kroužek v SVČ TEMPO v tomto školním roce a tábor je pro ně vyvrcholení celoroční práce v kroužku, mají možnost se na tábor přihlásit od 10.2.2020 na recepci v TEMPU.

Přihlašování bude možné pouze na recepci a v provozní dobu recepce!!!
 
Pondělí 15:00 – 18:00
Úterý 15:00 – 18:30
Středa 15:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 17:30
Pátek 15:00 – 19:00

Přihlašování pro ostatní zájemce bude zahájeno 17.2.2020 od 16:00.
 
V tento čas bude současně spuštěn internetový modul pro přihlášení online a vydávání přihlášek na recepci SVČ TEMPO.
 
Jak se přihlásit online?

1. Pokud už jste někdy v minulosti byli přihlášeni do kroužku, kurzu, akci nebo tábor a máme vaší emailovou adresu, je možné se na kterýkoliv tábor přihlásit on-line přímo z webových stránek SVČ TEMPO. V takovém případě si najděte kurz, o který máte zájem a tlačítko pro přihlášení naleznete přímo u něj a využijte naše elektronické Klientské centrum. 

Klientské centrum můžete využít, i když jste k nám ještě na nic nechodili. K přihlášení je potřeba si na Klientském centru vytvořit registraci a založit nového účastníka = zájemce o tábor. Adresa klientského centra je: https://ddmpolna.iddm.cz
Návod jak využít možnosti Klientského centra najdete v Manuálu - Jak se přihlásit na tábor 2020, který je ke stažení na našich www stránkách v sekci tábory – Dokumenty k táborům.
 
2. V uvedený den a čas se u Vámi vybraného tábora ukáže odkaz – chci se přihlásit online. Přes tento odkaz se dostanete na přihlašovací stránku Klientského centra. 

3. Na kartě tábory:
 • Vyberte tábor, na který chcete účastníka přihlásit.
 • Vyberte správného účastníka (ukáží se všechny děti, u kterých je uveden v systému váš přihlašovací email.), případně zvolte nový účastník
 • Vyberte Typ přihlášky
 • Vyberte Typ školy
 • Vyberte Odchod domů
 • Zvolte předpis platby
 • Poznámka k platbě: sem napište příjmení a jméno účastníka
 
 • Pokračovat na kartu Údaje
 • zde vyplňte (u nového účastníka) respektive zkontrolujte všechny uvedené údaje. V položce upozornění na zdravotní stav uveďte prosím všechna zdravotní omezení (alergie, léky.......), v opačném případě uvést bez omezení
 
 • Pokračovat na kartu podmínky
 • zde jsou informace k GDPR a je potřeba potvrdit souhlasy s pořizováním fotografií a možností zasílat informace.
 • Poznámka k přihlášce: zde prosím uveďte velikost trička (zvažte i možnost růstu do léta)
 • Dále je potřeba zaškrtnout Souhlas s podmínkami.
Co se děje dále po odeslání přihlášky:
 • V systému TEMPA se vytvoří rezervace a přijde Vám informační mail o rezervaci. Systém umožní vytvořit více rezervací než je kapacita tábora. Zájemci nad možnou kapacitu tábora budou vedeni jako náhradníci.
 • Následně bude přihláška v SVČ TEMPO zpracována a na mail Vám přijde oficiální informace a přihláška bude vygenerována do Klienstkého centra ke stažení a k podpisu.
 • Případná sleva (připadá-li v úvahu, bude zohledněna následně při zpracování online přihlášky pracovníkem SVČ).
 
Přihlášení na recepci a v kancelářích TEMPA:
Proces přihlášení s Vámi provedou pracovníci TEMPA a vytisknou Vám přihlášku k podpisu.
 
Podepsanou přihlášku je nutné doručit do TEMPA (osobně, poštou) do 14 dní od jejího vytvoření v systému. Není možné poslat oskenovanou mailem.
 
 
Pravidla, která v letošním roce platí k přihlašování na tábory:
 
 1. Od 10.2.2020 do 14.2.2020 možnost přihlášení pouze pro účastníky pravidelné zájmové činnosti v TEMPU ve školním roce 2019/2020
 2. Od 17.2.2020 od 16:00 bude spuštěno on-line přihlašování pro všechny zájemce a platí následující pravidla.
 3. Kdo se dřív přihlásí, ten jede. (platí pořadí zadání přihlášek do systému). Výhodnější je zadávat přihlášku přes internet, kde to je mnohem rychlejší než na recepci v SVČ.
 4. Nedodání podepsané přihlášky do určeného termínu  - 14 dní po vytištění ze systému nebo odeslání mailem je považováno za automatické odhlášení. Dopředu postupuje náhradník.
 5. Platba za tábor do 20. 5. 2020. V případě, že částka nebude připsána do tohoto termínu na uvedený účet, považujeme přihlášeného za odhlášeného a na jeho místo postupuje automaticky náhradník.
 6. Sleva – cena uvedená v závorkách. Platí pro děti navštěvující v letošním roce kroužky v TEMPU podmínkou je úhrada ročního předpisu nebo předpisu na druhé pololetí. Odhlášení po 1. pololetí nemají na slevu nárok.). V případě táborů na Rohozné i pro členy Spolku KUŠ (pouze pokud mají zaplacený členský příspěvek). 


Osobní údaje
Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. Zaručuje vám bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu.


Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
TEMPO veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

PLATBY

Platby za tábory prosím uhraďte bezhotovostně na náš účet 1467230349/0800 (Česká spořitelna, a.s.), důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu. Nemáte-li možnost úhrady bankovním převodem, můžete ve výjmečných případech platbu provést v hotovosti na pokladně TEMPA v rámci pokladních hodin.


Proč preferujeme úhradu za tábor převodem na účet?

Objem peněžních prostředků, které bychom během hotovostních úhrad táborů  museli zpracovávat, by byl přiliš vysoký. Snažíme se snižovat rizika a organizovat naši práci efektivně. Zpracování hotovostních plateb by vyžadovalo mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost.

Naši partneři