Novinky

08.10.2021 Poslední noc v týpí

Šílenci z kroužku "Tvorba z přírody" se domluvili na letošním posledním indiánském přespání na dvoře Tempa.

08.10.2021 Shromáždění Spolku KUŠ

Tento pátek máme od 17h první klidnou podzimní schůzku našich táborových dobrovolníků. Co asi na Vás zase vymyslíme?

01.10.2021 Zahajovací porada s externisty

Všechny naše milé vedoucí kroužků ZVEME na setkání před zahájením pravidelné činnosti. Děti, plány, deníky... v kuchyňce Tempa od 17h. Děkujeme že přijďete...

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Sedm portálů

Ocitli jsme se v nelehké době. Každou chvíli se mění situace a naše jediná možná záchrana je najít alespoň jeden ze sedmi divů moderní technologie – portál do nové dimenze.

Ale není to jednoduché!
Stavitel portálů v okolí Polné jejich konstrukční místa nikomu neprozradil a náhle zmizel. V jeho pozůstalosti jsme našli pár nesrozumitelných textů. V současné době jsou klíčové stránky dlouho utajovaných spisů na analýze v expertním středisku standfordské univerzity. Jakmile budou rozluštěny, výsledky zkoumání zveřejníme. V sobotu 20. 2. 2021 v 16:00 sledujte naše stránky a FCB. Za soumraku budeme potřebovat silné jedince schopné pohotové akce!

Spěchejte, protože každý portál je schopen se otevřít jen prvnímu objeviteli, ten však svým přáním může zachránit i ostatní obyvatele. Jako důkaz úspěšné mise, zachyťte moment prostupu portálem na fotografii, kterou nám z nové dimenze doručíte. Další průzkumníci v pořadí zanechte prosím alespoň stručnou zprávu o Vašem dosažení portálového místa, potvrzenou svým podpisem.

Pozn. nejedná se o vtip ani snadnou zábavu, žádné ceny nebo odměny, tady jde o život: získání zkušeností a záchranu obyvatel Polné!

V náročném terénu budou potřeba pořádné boty. Pro případný návrat po setmění se bude hodit baterka.

16:00

Stanfordské vědecké pracoviště nám předalo tyto tajné materiály pro jistotu mírně kódované... musíme se šifrou prokousat sami! Pamatujte, že portál se otevírá jen prvnímu, ale další mohou zanechat na místě podpis, jako důkaz nálezu místa! P.S.: Nápověda zoufalcům se ZDE objeví v 17:00

17:00 nápověda:

Kód 107211
Název Sedm portálů
Termín konání 20.02.2021 16:00 - 21.02.2021 22:00
Místo konání okolí Polné
Hlavní vedoucí Petra Krátká

Naši partneři