Novinky

05.09.2020 Vzdělávání pro vedoucí

Již třetí víkend nás školí lektorky z Prázdninové školy Lipnice. Tentokrát na téma: "Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice" 5. a 6.9.2020

04.09.2020 Bouráme tábor

Až naprší, tak snad potom i uschne... sundat stanové celty a tahat podsady pojeď, kdo můžeš!

01.09.2020 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

On-line přihlašování startujeme od 2.9. ve 14h! Vyberte si svůj vysněný kroužek a v pravém dolním rohu příslušné stránky klikejte na odkaz CHCI SE PŘIHLÁSIT... to se tam právě objeví až v ten čas "Č"

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí, mládeže - netkatalog.cz

Rozvolněné TEMPO!

17.05.2021

Vážení rodiče, milé děti,

současná situace v rozvolňování opatření proti Covid-19 umožňuje znovu zahájit některé aktivity v TEMPU. Podmínky otevření jsou dané vládním nařízením a umožňují aktivity 3 účastníci a lektor ve vnitřních prostorech a 30 účastníků venku s požadavkem 15 m2 na osobu. Účastníci těchto aktivit podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět SVČ TEMPO), způsob dokládání ze strany žáka od 6 let věku je uveden níže*. Děti do 6 let nic dokládat dle vládního nařízení nemusí.

Kroužky, které je možné uskutečnit ve venkovním prostředí, jsme po domluvě s lektory přesunuli ven a budou se konat až do 12.6.2021. V případě deště se kroužek automaticky konat nebude.
 
* TESTOVÁNÍ (platí pouze pro žáky účastnící se venkovní, kolektivní výuky)
 
Účastníci od 6 let prokáží že:

 1. absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
  a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC) uplynulo nejméně 14 dní,
  nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
  a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 5. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
  který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 6. podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
  který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Účastník si v tomto případě musí přinést vlastní test. SVČ TEMPO nemá testy k dispozici.
 
Čestné prohlášení na prokázání výše uvedených skutečností (formulář budou mít vedoucí)..
Bez tohoto prohlášení není možná účast.
 
Další podmínky:
- účastníci a zaměstnanci SVČ (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo roušku s účinností 94% (např. FFP2, KN 95) po celou dobu pobytu ve škole,
- při výuce ve venkovních prostorách nemusí účastníci nosit roušky, pokud jsou od sebe dále než 2 m
- v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na flétnu), nemusí účastníci při výuce nosit roušku,
- je-li nezbytné, aby účastníci při výuce viděli na ústa vedoucího, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob,
- vstup třetích osob (mimo účastníky a zaměstnance) do prostor SVČ je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s účastníky),
- účastníci prezenční výuky nebo konzultací ve vnitřních prostorách max. 3 vs. 1 se nemusí v SVČ testovat.


Těšíme se na Vás
kolektiv zaměstnanců TEMPA.

Naši partneři