Novinky

07.10.2018 Drakiáda v náhradním termínu

Pro nedostatak větru jsme nuceni přeložit drakiádu na náhradní termín 14.10.2018. Těšíme se na setkání příští neděli. SVČ TEMPO.

13.09.2018 PODĚKOVÁNÍ ZA TÁBORY

Tak jako každoročně, i letos děkujeme všem, kteří se zasloužili o bezvadný průběh všech táborů a to jak pobytových na Rohozné, tak příměstských v areálu SVČ TEMPA. Skupina dospěláků, která se v létě věnuje dětem, se stále rozrůstá – vždyť letos na Rohozné proběhlo pět táborových běhů a přibyly příměstské tábory, bylo jich celkem sedm, z toho jeden dokonce ve Věžnicích. K našemu poděkování letos přidáváme i blahopřání a to našim nejstarším kuchařkám ze 4. běhu. Rovnou sedmdesátku tam oslavily Marie Coufalová a Marie Šorfová. Tahle sehraná dvojka dokáže každoročně uvařit pro 80 strávníků! Je vidět, že věk nezná hranice a nejdůležitější je chuť do práce a veselá mysl. Naše poděkování patří rovněž velké řadě sponzorů, mezi něž patří třeba Seneco, Sítotisk Sedmík, lékárna p. Hladíka a další, kteří přispívají na vylepšení úrovně našich táborů. Všem vám, výše zmiňovaným ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný, pohodový zbytek roku a těšíme se na další spolupráci.

10.01.2018 Těšíme se na OSLAVU!

DDM Polná v letošním roce oslaví 60té narozeniny. Je to důvod k pořádné oslavě, možná už taky čas na rekapitulaci, rozjímání, zklidnění a důstojný "odchod" do zaslouženého důchodu. Ale než se tak stane, tak to ještě naplno rozjedéééém...

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Pesach 2018

Na velikonoční Bílou sobotu se už tradičně scházíme na plácku před polenskou synagogou a připomínáme si židovskou historii našeho města. Rukodělnými dílnami v duchu staročeských velikonoc i výtvarným tvořením s židovskými motivy otevíráme sezonu v Rabínském domě, regionálním židovském muzeu. Spolek KUŠ, už počtvrté jako iniciátor akce, chce v multikulturním duchu upozornit na svéráznou jedinečnost židovské kultury u nás a zážitkovou formou představovat široké veřejnosti její aspekty. Věříme, že poznávání odlišných tradic předchází xenofobii, vede zúčastněné k toleranci a respektu.

Pesach se slaví jako připomenutí "vysvobození" hebrejců z Egyptského otroctví, proto se tradičně připravují nekvašené chleby macesy a obřadní večeře, se čtením příběhu z Hagady, se neobejde bez předepsaných čtyř pohárů vína. Odpoledne od 14h bude probíhat jako setkání rodin, pečení chlebů maces, ochutnávka beránků, zpívání, pletení z vrbových prutů a hravé pátrání po památkách židovské historie ve městě (okolí synagogy, rabínský dům, židovský hřbitov). Účastníci si připomenou něco málo ze slovníku jazyka jidiš, dotkneme se osudů slavných židovských osobností, přečteme židovské anekdoty a možná do si do toho zapleteme i úplně nežidovské mrskačky.

Vrcholem akce je poté (kolem 16h) koncert světské tradiční hudby klezmer v podání kapely "Der Šenster Gob" (Praha), takže možná dojde i na tanec. Přijďte, všichni jsou zváni. Pořádá Spolek KUŠ, díky štědré podpoře Města Polná - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Kód 177402
Název Pesach 2018
Termín konání 31.03.2018 14:00 - 18:00
Místo konání uvedeno v propozicích, na plakátech
Hlavní vedoucí Matěj Kolář
Věková skupina 1-99 let
Sraz účastníků Rabínský dům a synagoga Polná
V ceně zahrnuto vstupné dobrovolné
Jiná ujednání regionální židovské muzeum

Naši partneři