Novinky

17.02.2020 Výcvik kurzem i zážirkem

Nově se naši zaměstnanci i dobrovolníci ze Spolku KUŠ školí v metodě zážitkové pedagogiky. Celé jaro se 5 víkendových kurzů setkáváme a vštěpujeme nové poznatky pod vedením lektorky Michaely Ševčíkové a Petry Drahanské z Prázdninové školy Lipnice. Je to tedy nášup! Díky MŠMT a spojeným silám z projektu "Zvyšování neformálního vzdělávání na Vysočině", který je spolufinancován Evropskou unií.

23.09.2019 Schůzka pro všechny vedoucí kroužků

Pozor! změna termínu!!! pondělí 23. v září od 17h - poslední okamžik před zahájením činnosti střediska v novém školním roce přijďte všichni externí spolupracovníci a naši milí dobrovolníci! Bez Vás by to nešlo! Novinky, aktuality, změny? Velké školení BOZP... Co plánujeme, co pro Vás chystáme? Jak to bude letos? Zahajovací schůzka... a hurá kroužky můžou začít!

20.09.2019 členská schůze Spolku KUŠ

Zveme všechny zájemce o rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit na Rohozné k společnému hodnocení letních táborů. Pustíme si fotky a sdílíme inspirativní programové nápady. Např. Pecha kucha - každý běh 20 snímků a 20s na jeden. Plán akcí na školní rok 2019/20 a možná i další výhledová náplň budoucího centra "Na Kuši" … od 18h přijď, každý kdož máš k činnosti spolku co říct!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

OTEVÍRÁME KROUŽKY

13.05.2020 Připomínáme, co je potřeba dodržet pro návštěvu kroužků:
 
Prosíme na kroužek přicházejte na daný čas, maximálně o 5 minut dříve.
Rodičům není umožněn vstup do budovy, pokud jedete autem, parkujte prosím mimo areál Tempa (nejlépe na náměstí)

- na kroužek přijít už oblečený (do pracovního nebo cvičebního úboru),
- vzít s sebou igelitovou tašku (sáček) na uložení venkovní obuvi,
- roušku a sáček na její uložení,
- roušku prosím používejte ve společných prostorách (chodby, WC, ... ),
- ve učebnách roušku mít nemusíte nebo její nošení určí vyučující (např. při aktivitách vyžadující bližší kontakt),
- dodržujte prosím bezpečné rozestupy a hygienu.

Na první cestu do TEMPA si určitě nezapomeňte s sebou vzít vyplněné a potvrzené "čestné prohlášení" (najdete jej v příloze nebo na www.svctempo.cz) Čestné prohlášení budeme vybírat na recepci nebo jej necháte u svých vedoucích.

Těšíme se na Vás.
 
S pozdravem
 
Mgr. Tomáš Klíma
ředitel  SVČ TEMPO
 
mobil:  +420 606 643 818
tel.:      +420 567 225 751
e-mail: tomas.klima@svctempo.cz 

Naši partneři