Novinky

17.02.2020 Výcvik kurzem i zážirkem

Nově se naši zaměstnanci i dobrovolníci ze Spolku KUŠ školí v metodě zážitkové pedagogiky. Celé jaro se 5 víkendových kurzů setkáváme a vštěpujeme nové poznatky pod vedením lektorky Michaely Ševčíkové a Petry Drahanské z Prázdninové školy Lipnice. Je to tedy nášup! Díky MŠMT a spojeným silám z projektu "Zvyšování neformálního vzdělávání na Vysočině", který je spolufinancován Evropskou unií.

23.09.2019 Schůzka pro všechny vedoucí kroužků

Pozor! změna termínu!!! pondělí 23. v září od 17h - poslední okamžik před zahájením činnosti střediska v novém školním roce přijďte všichni externí spolupracovníci a naši milí dobrovolníci! Bez Vás by to nešlo! Novinky, aktuality, změny? Velké školení BOZP... Co plánujeme, co pro Vás chystáme? Jak to bude letos? Zahajovací schůzka... a hurá kroužky můžou začít!

20.09.2019 členská schůze Spolku KUŠ

Zveme všechny zájemce o rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit na Rohozné k společnému hodnocení letních táborů. Pustíme si fotky a sdílíme inspirativní programové nápady. Např. Pecha kucha - každý běh 20 snímků a 20s na jeden. Plán akcí na školní rok 2019/20 a možná i další výhledová náplň budoucího centra "Na Kuši" … od 18h přijď, každý kdož máš k činnosti spolku co říct!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Svobodná třicítka

17.11.2019

Na náměstí v Polné se sešlo asi 130 lidí všech generací vzpomenout na ideály sametové revoluce, dnes možná trochu zašlapané v blátě a listí... Za Tempo přítomné přivítal Matěj Kolář a vyzval ke vzpomínce na hrdiny co kdysi stáli u kořenů převratu - Jana Palacha, chartisty, Jana Patočku, Václava Havla... pak zazněla reprodukovaná "Motlitba pro Martu", slova se ujala Helena Jeklová a svým příspěvkem CO CHCEME informovala shromáždení o demonstraci v Praze a čerstvé výzvě "Milion chvilek pro demokracii". Vážně naslouchali taky malé děti! Po Magorově básni následovalo líčení vzpomínek pana Jana Prchala o založení Občanského Fóra v Polné. S poděkováním byli jmenováni všichni tehdy aktivní hybatelé a podporovatelé změn. Mezi písněmi "Náměšť" Jaroslava Hutky a spirituálu "Starý příběh" pozvala účastníky pamětnice a disidentka Jana Müllerová k besedě do Tempa. "Jednou budem dál" se neslo náměstím sychravým podvečerem těsně před průvodem na autobusovému nádraží.

Tam jsme ještě zvonili klíčy a slavnostně otevřeli výstavku "Socha svobody". Pozor: Svoboda je křehká! Možná jí dobudem až v krásné krajině Dudédu (Magor dětem). V Tempu následovalo opékání špekáčků - nepostradatelný symbol naší národní identity, v teple pak byl nachystaný punč a horký mošt pro děti... Beseda s paní Janou Müllerovou a Annou Wagnerovou byla velmi poutavá a vyvolala řadu otázek, dlouho se diskutovalo o tom, že si poměry v komunistiském Československu málo připomínáme a mladí si to vůbec nedovedou představit... Takže na film z archivu ČT "Václav Havel, Praha - hrad"  jsme se dívali až skoro do devíti. 

MgA. Matěj Kolář
pedagog volného času

 

Naši partneři