Novinky

23.09.2019 Schůzka pro všechny vedoucí kroužků

Pozor! změna termínu!!! pondělí 23. v září od 17h - poslední okamžik před zahájením činnosti střediska v novém školním roce přijďte všichni externí spolupracovníci a naši milí dobrovolníci! Bez Vás by to nešlo! Novinky, aktuality, změny? Velké školení BOZP... Co plánujeme, co pro Vás chystáme? Jak to bude letos? Zahajovací schůzka... a hurá kroužky můžou začít!

20.09.2019 členská schůze Spolku KUŠ

Zveme všechny zájemce o rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit na Rohozné k společnému hodnocení letních táborů. Pustíme si fotky a sdílíme inspirativní programové nápady. Např. Pecha kucha - každý běh 20 snímků a 20s na jeden. Plán akcí na školní rok 2019/20 a možná i další výhledová náplň budoucího centra "Na Kuši" … od 18h přijď, každý kdož máš k činnosti spolku co říct!

02.09.2019 Přihlašování do kroužků

Dnes otevíráme on-line přihlašování! Elektronicky od 2. 9. 2019 přes Klientské centrum SVČ TEMPO, osobně na recepci v TEMPU v týdnech 9. – 27. 9. 2019 v pracovní dny od 14:00 do 17:00 Výše úplaty za zájmové vzdělávání je uváděna na celý školní rok 2019/2020. Úplatu je možné uhradit v pololetních splátkách. Podrobnosti na www stránkách SVČ TEMPO. Zahájení činnosti kroužků v týdnu od 30. 9. 2019, přesný údaj je uvedený na přihlášce. Dřívější zahájení kroužků je uvedeno v nabídce. Zájmový útvar bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

​Tajemství Větrného údolí

30.07.2019

Seznámili jsme se zdejšími obyvateli (především princeznou Naušikou), následně jsme začali zjišťovat jak údolí ochránit proti rozšiřující se Pustině. 

Vyzkoušeli jsme všechno možné, abychom nakonec zjistili, že se Pustině nelze bránit, ale je potřeba naučit se s ní žít. Je to dáno tím, že sama Pustina pomáhá regenerovat mrtvou krajinu, kterou v dřívějších dobách lidstvo zničilo. A právě snaha naučit se respektovat okolní krajinu i celou Zemi je to, co jsme se malým táborníkům snažili předat.

A na závěr mi nezbývá než poděkovat všem, kdo se na zdárném průběhu tábora podíleli. Ať už je to skupina nejlepších vedoucích a instruktorů, tak holkám, které se starají o naše syté žaludky a pevné zdraví. A v neposlední řadě jednotlivým účastníkům za to, že s námi na tábory jezdí a dávají našemu úsilí smysl.

Cyril Kuba - hlavní vedoucí III.běhu

 

Naši partneři