Novinky

09.11.2018 Sraz spolku KUŠ

V pátek od 18h se chystá v kuchyňce TEMPA setkání všech Rohozňáckých aktivistů. Máte-li nápady a chuť jak akce na Rohozné vylepšit, přijďte diskutovat možnosti rozšíření činnosti.

07.10.2018 Drakiáda v náhradním termínu

Pro nedostatak větru jsme nuceni přeložit drakiádu na náhradní termín 14.10.2018. Těšíme se na setkání příští neděli. SVČ TEMPO.

13.09.2018 PODĚKOVÁNÍ ZA TÁBORY

Tak jako každoročně, i letos děkujeme všem, kteří se zasloužili o bezvadný průběh všech táborů a to jak pobytových na Rohozné, tak příměstských v areálu SVČ TEMPA. Skupina dospěláků, která se v létě věnuje dětem, se stále rozrůstá – vždyť letos na Rohozné proběhlo pět táborových běhů a přibyly příměstské tábory, bylo jich celkem sedm, z toho jeden dokonce ve Věžnicích. K našemu poděkování letos přidáváme i blahopřání a to našim nejstarším kuchařkám ze 4. běhu. Rovnou sedmdesátku tam oslavily Marie Coufalová a Marie Šorfová. Tahle sehraná dvojka dokáže každoročně uvařit pro 80 strávníků! Je vidět, že věk nezná hranice a nejdůležitější je chuť do práce a veselá mysl. Naše poděkování patří rovněž velké řadě sponzorů, mezi něž patří třeba Seneco, Sítotisk Sedmík, lékárna p. Hladíka a další, kteří přispívají na vylepšení úrovně našich táborů. Všem vám, výše zmiňovaným ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný, pohodový zbytek roku a těšíme se na další spolupráci.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Loutkáři odehráli sedm představení!

27.04.2018

Hráli pro širokou veřejnost, ale také pro děti polenských mateřských školek a základní školy. Představení se líbila, svědčí o tom hlavně to, že děti v publiku byly jako „pěny“ a výborně spolupracovaly.


„ Loutkáři byli bezvadní, moc nás potěšili, protože odvedli hezký kus práce,“ zhodnotily herecké výkony Vlasta Kruntorádová a Jiřina Richterová, vedoucí kroužku. Poděkování patří také Leoně Niejadlíkové, která obětavě zvučí každé vystoupení.


V červnu se děti z loutkářského kroužku vrátí k pohádce „O koblížkovi“, kterou nacvičily s plošnými loutkami, které si samy vyrobily. Vystoupí několikrát na akci města 10. 6., kde mimo jiné oslavíme i 60. výročí vzniku DDM v Polné. Představení budou probíhat ve vestibulu pošty.

Naši partneři