Novinky

07.10.2018 Drakiáda v náhradním termínu

Pro nedostatak větru jsme nuceni přeložit drakiádu na náhradní termín 14.10.2018. Těšíme se na setkání příští neděli. SVČ TEMPO.

13.09.2018 PODĚKOVÁNÍ ZA TÁBORY

Tak jako každoročně, i letos děkujeme všem, kteří se zasloužili o bezvadný průběh všech táborů a to jak pobytových na Rohozné, tak příměstských v areálu SVČ TEMPA. Skupina dospěláků, která se v létě věnuje dětem, se stále rozrůstá – vždyť letos na Rohozné proběhlo pět táborových běhů a přibyly příměstské tábory, bylo jich celkem sedm, z toho jeden dokonce ve Věžnicích. K našemu poděkování letos přidáváme i blahopřání a to našim nejstarším kuchařkám ze 4. běhu. Rovnou sedmdesátku tam oslavily Marie Coufalová a Marie Šorfová. Tahle sehraná dvojka dokáže každoročně uvařit pro 80 strávníků! Je vidět, že věk nezná hranice a nejdůležitější je chuť do práce a veselá mysl. Naše poděkování patří rovněž velké řadě sponzorů, mezi něž patří třeba Seneco, Sítotisk Sedmík, lékárna p. Hladíka a další, kteří přispívají na vylepšení úrovně našich táborů. Všem vám, výše zmiňovaným ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný, pohodový zbytek roku a těšíme se na další spolupráci.

10.01.2018 Těšíme se na OSLAVU!

DDM Polná v letošním roce oslaví 60té narozeniny. Je to důvod k pořádné oslavě, možná už taky čas na rekapitulaci, rozjímání, zklidnění a důstojný "odchod" do zaslouženého důchodu. Ale než se tak stane, tak to ještě naplno rozjedéééém...

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Jak přestat kouřit

21.11.2017 Odnaučí závisláky kouřit
Motivační seminář od pondělí 4. 12. do pátku 8. 12. denně od 17:30 do 19:00 hod.
 
Už vám cigarety docela vadí ? A nemyslíme tím u někoho jiného, ale na vás osobně. Pokud jste kuřák a došel/a jste do stadia, že už se s nimi chcete definitivně rozloučit, tak po několika pokusech přestat kouřit víte, že to nebude tak jednoduché. Statistiky uvádějí, že jenom asi 3 % kuřáků dokáží přestat kouřit bez vnější pomoci, pouze na základě svého rozhodnutí. Organizátoři Klubu zdraví Polná ve spolupráci s DDM Polná připravují podpůrný seminář pro kuřáky, kteří chtějí skončit s kouřením. Tento seminář byl připravený v zahraničí ve spolupráci různých odborníků. Úspěšnost semináře je mezi 50 - 80 % trvale abstinujících absolventů.  S realizací semináře mají zkušenost v klubech zdraví Vysočiny již více než 10 let. Obsahem semináře je 5 setkání během jednoho týdne, každé setkání trvá asi 1,5 hodiny během něhož jsou účastníci seznamováni s postupy, jak překonávat abstinenční krize během dne, jak upravit svoje stravovací i jiné návyky, které také ovlivňují schopnost člověka nepodlehnout chuti na cigaretu. Cílem semináře je vytvářet si návyk nekuřáctví. Podstatným prvkem semináře je i vzájemné povzbuzování se mezi účastníky v rozhodnutí vydržet "na nule". Účastníkům nejsou doporučovány žádné nikotinové náhražky ani medikamenty. Základním předpokladem úspěšného dosažení cíle je zúčastnit se všech pěti setkání s rozhodnutím přestat kouřit. Takové rozhodnutí za člověka neudělá nikdo z rodiny ani z organizátorů kurzu. Ale podpora rodiny, přátel, spolupracovníků i dalších účastníků a organizátorů je "pomocnou rukou", která dodá sil i těm, kteří už ztratili naději, že by to mohli dokázat. Jednoho setkání se také zúčastní absolvent loňského semináře, který již rok nekouří po 40 leté "kuřácké kariéře" a podělí se o své zkušenosti z odvykáním.
 
Stejně jako ostatní klubovní programy bude seminář zajišťován dobrovolníky a bude pro účastníky zdarma.  Seminář bude realizován v prostorách Domu dětí a mládeže, Indusova 210, Polná, od pondělí 4. prosince do pátku 8. prosince 2017, vždy od 17:30 hod. do 19:00 hod. Setkání semináře povede lektor spolku Život a zdraví Jaroslav Skoumal. Protože seminář se uskutečňuje v kroužku s maximálně 10 účastníky, je nutné se předem přihlásit a rezervovat si místo (tel. 736 630 875).
---------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: mob. 736 630 875, info@klubyzdravivysociny.cz, www.klubyzdravivysociny.cz

Naši partneři