Novinky

09.11.2018 Sraz spolku KUŠ

V pátek od 18h se chystá v kuchyňce TEMPA setkání všech Rohozňáckých aktivistů. Máte-li nápady a chuť jak akce na Rohozné vylepšit, přijďte diskutovat možnosti rozšíření činnosti.

07.10.2018 Drakiáda v náhradním termínu

Pro nedostatak větru jsme nuceni přeložit drakiádu na náhradní termín 14.10.2018. Těšíme se na setkání příští neděli. SVČ TEMPO.

13.09.2018 PODĚKOVÁNÍ ZA TÁBORY

Tak jako každoročně, i letos děkujeme všem, kteří se zasloužili o bezvadný průběh všech táborů a to jak pobytových na Rohozné, tak příměstských v areálu SVČ TEMPA. Skupina dospěláků, která se v létě věnuje dětem, se stále rozrůstá – vždyť letos na Rohozné proběhlo pět táborových běhů a přibyly příměstské tábory, bylo jich celkem sedm, z toho jeden dokonce ve Věžnicích. K našemu poděkování letos přidáváme i blahopřání a to našim nejstarším kuchařkám ze 4. běhu. Rovnou sedmdesátku tam oslavily Marie Coufalová a Marie Šorfová. Tahle sehraná dvojka dokáže každoročně uvařit pro 80 strávníků! Je vidět, že věk nezná hranice a nejdůležitější je chuť do práce a veselá mysl. Naše poděkování patří rovněž velké řadě sponzorů, mezi něž patří třeba Seneco, Sítotisk Sedmík, lékárna p. Hladíka a další, kteří přispívají na vylepšení úrovně našich táborů. Všem vám, výše zmiňovaným ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný, pohodový zbytek roku a těšíme se na další spolupráci.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Jak být pohodovým rodičem?

Přednáška, která navazuje na jarní cyklus Mohou být děti našimi učiteli?

Téma: JAK BÝT POHODOVÝM RODIČEM aneb psychohygiena rodiče při výchově dětí.

Jak vychovávat děti v psychické podobě radí žďárská etopedka Mgr. Marie Linhartová. Cílem setkání bude poskytnout rodičům návody na udržování psychické pohody při výchově dětí.

Informace o lektorce:
lektorka Mgr. Marie Linhartová začínala svojí profesní praxi jako učitelka na malotřídní škole, působila jako etopedka na ZŠ a v pedagogické poradně ve Žďáře nad Sázavou. Je lektorkou a autorkou řady výcvikových programů, zážitkový pedagog. Zabývá se prací s dětmi s poruchami emocí a chování.

Setkání budou probíhat v DDM Polná.

Přihlášením na tuto akci si rezervujete místo pouze na této přednášce.

Cena za osobu na jednu přednášku: 70,- Kč

Kód 275104
Název Jak být pohodovým rodičem?
Termín konání 28.11.2017 17:00 - 19:00
Místo konání SVČ TEMPO
Hlavní vedoucí Zuzana Fialová
Věková skupina 18-99 let
Sraz účastníků sraz účastníků 16:50 v DDM Polná
Vybavení na akci přezůvky
V ceně zahrnuto lektorné
Jiná ujednání pro účast pouze na této přednášce
Cena 70,- Kč

Naši partneři