Novinky

05.09.2020 Vzdělávání pro vedoucí

Již třetí víkend nás školí lektorky z Prázdninové školy Lipnice. Tentokrát na téma: "Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice" 5. a 6.9.2020

04.09.2020 Bouráme tábor

Až naprší, tak snad potom i uschne... sundat stanové celty a tahat podsady pojeď, kdo můžeš!

01.09.2020 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

On-line přihlašování startujeme od 2.9. ve 14h! Vyberte si svůj vysněný kroužek a v pravém dolním rohu příslušné stránky klikejte na odkaz CHCI SE PŘIHLÁSIT... to se tam právě objeví až v ten čas "Č"

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Florbalový turnaj kategorie nad 21 let

Náhrada za turnaj, který se nekona na jaře z důvodu Coronaviru. Při přihllášení dostanou přednost týmy přihlášené na jaře.

Florbalový turnaj o pohár PŘEDSEDY MIKROREGIONU POLENSKO


kategorie nad 21 let

Tradiční jarního florbalový turnaje pro tuto věkovou kategorii. Hraje se systém 3 + 1, počet střídajících není omezen. Hrací čas 2 x 7 minut.
Podrobnosti k turnaji jsou uvedeny v propozicích, které jsou ke stažení v detailu akce. Přihlášením družstva do turnaje potvrzuje družstvo seznámení s propozicemi a zavazuje se tyto dodržovat.

Kapacita turnaje je omezena na 8 družstev. Z tohoto důvodu je nutné přihlášení předem.
Přihlášky jsou ke stažení na www.svctempo.cz - AKCE - Dokumenty k akcím

Přihlášky posílejte na e-mail: tomas.klima@svctempo.cz nebo doručte na recepci SVČ.
Přihlášku stačí odeslat v elektronické verzi. Podpisy hráčů se doplní při prezenci.

Kód 107303
Název Florbalový turnaj kategorie nad 21 let
Termín konání 14.11.2020 08:00 - 15:00
Místo konání SVČ TEMPO
Hlavní vedoucí Tomáš Klíma
Věková skupina 21-99 let
Sraz účastníků prezence týmů 7:30 - 7:45, DDM Polná
Vybavení na akci sportovní oblečení, sálová obuv
V ceně zahrnuto startovné, pojištění
Jiná ujednání startovné 700,- Kč případně 100,-Kč za každého hráče v týmu

Naši partneři